Aanvraag gsm/smartphone

Wat?

 • Je kunt een gsm of smartphone en een abonnement aanvragen voor de uitoefening van je functie.
 • Het is ook mogelijk dat je je eigen toestel gebruikt en dat de Stad tussenkomt voor je abonnement.

Voorwaarden?

 • Je kunt enkel een gsm/smartphone ter beschikking krijgen als je leidinggevende en Personeelspunt hiervoor positief advies geven.
 • Stad Turnhout bepaalt het type toestel en de abonnementsvorm. Het toestel blijft eigendom van Stad Turnhout; je krijgt het in bruikleen.
 • Het toestel is bedoeld voor zakelijk verkeer, voortvloeiend uit de uitoefening van de functie.
 • Je mag een persoonlijk toestel gebruiken voor privédoeleinden, als voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
  • je doet hiervoor een aanvraag bij de dienst ICT;
  • je ondertekent een formulier (opgemaakt door ICT) waarop je naam en adres is genoteerd om de provider in staat te stellen om privégesprekken rechtstreeks aan jou te factureren;
  • je volgt stipt de richtlijnen van de provider om het toestel voor privédoeleinden te gebruiken.

Procedure?

 • Vul een aanvraag in. Die komt terecht bij Personeelspunt. Belangrijk is dat je de aanvraag voldoende motiveert.
 • Personeelspunt zal je leidinggevende om advies vragen. Die is dus ook best al op de hoogte.
 • Wanneer de motivatie onvoldoende is, wordt je aanvraag voorgelegd aan het managementteam.
 • Een leidinggevende kan ook zelf een aanvraag indienen voor een medewerker die in dienst zal treden of voor een diensttoestel.
 • Je krijgt zo snel mogelijk feedback over de beslissing.
 • Als je aanvraag wordt goedgekeurd, wordt ICT op de hoogte gebracht. Je mag daar zelf het toestel afhalen, de afsprakennota ondertekenen en een keuze maken rond facturering.

Opzeggen?

 • Het gebruik eindigt:
  • als je uit dienst gaat;
  • als je van functie verandert;
  • als Stad Turnhout de bruikleen beëindigt. Stad Turnhout kan dit te allen tijde doen.
 • Bij beëindiging lever je het toestel (en eventuele accessoires) in goede staat in bij ICT. Je brengt Personeelspunt daarvan op de hoogte.
 • Je kunt het toestel overkopen of aan ICT vragen om het nummer te behouden.