Medisch onderzoek

Wie?

  • Stad Turnhout werkt samen met Idewe Turnhout voor het gezondheidsbeleid.
  • Dr. Patrick Claes is aan Stad (en OCMW) Turnhout toegewezen als arbeidsgeneesheer.

Wat?

  • De arbeidsgeneesheer onderzoekt nieuwe medewerkers voor ze in dienst treden (voorafgaande gezondheidsbeoordeling).
  • Bij medewerkers die tijdens het uitoefenen van hun werk blootgesteld zijn aan bepaalde risico's (bijvoorbeeld arbeiders, maatschappelijk werkers ...), voert de arbeidsgeneesheer elk jaar een periodieke gezondheidsbeoordeling uit, het 'medisch onderzoek'. 
  • Voor de ‘beeldschermwerkers’ zijn deze periodieke gezondheidsbeoordelingen afgeschaft. Wel voeren de arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur regelmatig werkpostscreeningen uit om gezondheidsrisico’s op de werkvloer te vermijden.
  • Je kan altijd bij de arbeidsgeneesheer een afspraak maken voor een spontane raadpleging voor klachten die gerelateerd zijn aan het werk of een invloed hebben op het werk. Je kan aan Personeelspunt vragen om een afspraak voor je te maken of zelf deze afspraak maken via Idewe.

Vaccinaties

De arbeidsgeneesheer maakt op basis van de aard van een functie en het risico dat je als medewerker loopt (bv. contact met risicogroepen, blootstelling aan bepaalde biologische agentia ...) een inschatting over noodzakelijke vaccinaties (bv. hepatitis B, tetanus ...)  en eventuele testen (bv. tuberculinetest). Heb je vragen of bezorgdheden in verband met deze tuberculinetest (bv. wanneer er besmetting van TBC is vastgesteld), kan je contact opnemen met Personeelspunt. 

Elk jaar krijgen medewerkers van Stad en OCMW de mogelijkheid om zich te laten vaccineren tegen de griep. Je kan je hiervoor inschrijven van zodra er een oproep vertrekt vanuit Personeelspunt. 

Voorwaarden?

Alle personeelsleden kunnen terecht bij de arbeidsgeneesheer.

Benodigde documenten?

Bij een spontane raadpleging breng je best de meest recente attesten mee van je behandelend geneesheer.