BBQ & Fun

De BBQ & Fun is het jaarlijkse personeelsfeest. Het vindt op dezelfde dag plaats als de Fit & Fun.

Verder heeft deze activiteit geen raakvlakken met de teambuildingnamiddag. Iedereen is welkom, ongeacht of je hebt deelgenomen aan de Fit & Fun of niet.

De regels

Er zijn geen specifieke regels verbonden aan deze activiteit.

Dienstvrijstelling

De BBQ & Fun vindt plaats buiten de werkuren. Medewerkers kunnen dus geen dienstvrijstelling aanvragen.

Budget / Kost

De BBQ wordt door de organisatie voorzien. Hier is geen kost aan verbonden.

De drank blijft wel betalend.

Deelnemers

De lijst met deelnemers vind je hieronder als bijlage.