Visie & beleidsverklaring welzijn op het werk

Psychosociale risico’s

Op het werk kan je geconfronteerd worden met wat we psychosociale risico’s noemen, zoals ongezonde stress, pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag op het werk, schokkende gebeurtenissen, … Die kunnen een ernstige invloed hebben op je welbevinden.

Op deze pagina proberen we je al wat te informeren over wat je kan doen als je op het werk geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag, een schokkende gebeurtenis, burn-out, …

Er zijn heel wat betrokkenen die je kunnen helpen als je een psychosociaal risico ervaart op het werk, zoals vertrouwenspersonen, de preventieadviseur en de preventieadviseur psychosociale aspecten, de arbeidsgeneesheer, … Je kan ook steeds bij Personeelspunt terecht voor ondersteuning.

Deze brochure van Idewe is bedoeld als handleiding voor medewerkers die geconfronteerd worden met psychische en/of lichamelijke klachten ten gevolge van hun werksituatie.

Schokkende gebeurtenis

Overkomt je op het werk iets wat je niet goed kan plaatsen, zoals een confrontatie met (verbaal) geweld, het plotse overlijden van een collega of klant, een ernstig arbeidsongeval, ...? Blijf hier vooral niet mee zitten! Bespreek het zeker met je leidinggevende. Je kan ook steeds aankloppen bij Personeelspunt of één van de vertrouwenspersonen.

De preventieadviseur psychosociale zaken van Idewe heeft het meeste expertise om je te helpen omgaan met een schokkende gebeurtenis op de werkvloer. Bij haar kan je dan ook steeds terecht.

Deze brochure kan je helpen om wat inzicht te verkrijgen in de mogelijke reacties op een schokkende gebeurtenis en waar je tips vindt om daarmee om te gaan.

Beleidsverklaring ‘Welzijn op het werk’

Stad Turnhout heeft oog voor welzijn op het werk en voert dan ook een welzijnsbeleid om deze psychosociale risico’s zoveel mogelijk te voorkomen of weg te werken. Het college van burgemeester en schepenen keurde op 13 maart 2014 de beleidsverklaring 'welzijn op het werk' goed. In dit document worden de visie, streefdoelen en strategie van Stad Turnhout met betrekking tot welzijn op het werk beschreven.