Team Out

De Team Out is een teambuildingnamiddag voor het ganse team. Het team kiest zelf de activiteit voor de namiddag. Als bijlage bij deze pagina vind je enkele tips voor activiteiten. 

De regels

Het team maakt een besluit op voor de algemeen directeur waarin het toestemming vraagt om op Team Out te gaan. Als bijlage bij deze pagina vind je een sjabloon voor het besluit. Belangrijk om te vermelden in het besluit:

  • Datum van de Team Out
  • Activiteit
  • Aantal deelnemers (nodig om later de kosten terug te vorderen)
  • Namen van de deelnemers

Verder gelden volgende bepalingen:

  • Medewerkers nemen verplicht deel aan deze activiteit.
  • Medewerkers kunnen één keer deelnemen aan deze activiteit. Er kan eventueel een uitzondering worden aangevraagd aan de algemeen directeur. Dit wordt dan mee opgenomen in het besluit tot aanvraag Team Out. Als dat niet wordt opgenomen, kan er geen tweede terugbetaling gebeuren.
  • Het team is volledig vrij in de keuze van het evenement. Vanuit Personeel worden er enkele mogelijke activiteiten beschikbaar gesteld. Je vindt ze hieronder als bijlage.
  • Loketdiensten kunnen hun loketten uitzonderlijk sluiten. Dit wordt wel tijdig gecommuniceerd aan het onthaal zodat zij op de hoogte zijn.

Dienstvrijstelling

Medewerkers krijgen een dienstvrijstelling van 3:48 uur. Je vraagt dit als medewerker zelf aan via de voorziene code in Primetime.

Medewerkers die de dag van de Team Out niet werken (bijvoorbeeld door een 4/5 dag), passen hun werkrooster aan zodat de Team Out binnen hun normale werkrooster ligt.

Budget/Kost

De maximale tussenkomst voor het programma bedraagt 20 euro per medewerker. De kosten worden voorgeschoten door de werknemers.

De kosten kunnen achteraf teruggevorderd worden via het systeem van gedane voorschotten, mits het voorleggen van een deelnemerslijst, de betaalbewijzen (kastickets, facturen …)  en het besluit van de goedkeuring van de algemeen directeur. Er mag niet rechtstreeks aan de organisatie gefactureerd worden.

Deelnemers

De lijst met deelnemers vind je hieronder als bijlage.