Brand en evacuatie

Preventiemaatregelen

Welke acties kan jij ondernemen om een brand te voorkomen?

 • Orde en netheid zijn de basisregels in brandveiligheid.
 • Rook enkel daar waar het toegestaan is.
 • Gebruik stookruimten van centrale verwarming nooit als opslagplaats.
 • Elektriciteit
  • Schakel elektrische apparaten uit na gebruik.
  • Geef defecten door aan bevoegde diensten.
  • Gebruik alleen reglementaire stekkerdozen.
 • Let op met spuitbussen.
 • Gebruik geen elektrische bijverwarmingen.
 • Hou steeds alle doorgangen, uitgangen en nooduitgangen vrij!

Brand ontdekken

 • Druk brandalarm in en bel het noodnummer 112.
 • Meld de brand aan de interventieverantwoordelijke en aan je collega's.
 • Doe slechts 1 bluspoging waarbij je jezelf of anderen nooit in gevaar brengt.

Evacuatie

 • Bij het horen van het evacuatiesignaal, verlaat je onmiddellijk het gebouw.
 • Blijf kalm en gebruik de kortste weg van de brandhaard weg.
 • Gebruik geen liften.
 • Help minder mobiele mensen eventueel met de evacuatiestoel.
 • Laat alle persoonelijke bezittingen achter.
 • Sluit alle ramen en deuren die je passeert maar laat lichten branden.
 • Verzamel op de evacuatieplaats.
 • Keer nooit terug in een brandend gebouw.

Evacuatiesymbolen

Brandalarm
 
Brandblusapparaat
 
Nooduitgangen
   
Verzamelplaats evacuatie