Documentbeheer

Wat?

 • Elke medewerker houdt zijn werkdocumenten op orde door te klasseren, te selecteren en te archiveren.
 • Elke dienst beschikt ook over een contactpersoon documentbeheer.
 • De beleidsadviseur Archief ondersteunt bij het documentbeheer.

Wat valt onder documentbeheer?

 • Alle informatie die samenhangt met de processen van je dienst.
 • Zowel op papier als digitaal.
 • Ouderdom en vorm spelen geen rol.

Procedure?

Klasseren

 • Klasseer je digitale documenten in een logische mappenstructuur op de gemeenschappelijke netwerkschijf. Je kan het Archief contacteren voor concrete voorbeelden van mappenstructuren.
 • Volg voor de hoofdindeling de richtlijnen van het Stadsarchief.
 • Werk zoveel mogelijk met digitale dossiers, niet met losse documenten.
 • Zorg voor begrijpbare map- en documentnamen.
 • Klasseer ook belangrijke e-mails in de mappenstructuur.
 • Pas hetzelfde klassement toe voor je papieren dossiers.
 • Lees hier een artikel uit Nipt over digitaal klasseren.
 • Lees hier een artikel uit Nipt over het klasseren van e-mails.

Overbrengen naar een geschikt archieflokaal

 • Berg afgesloten papieren dossiers zo snel mogelijk op in dossiermappen en in archiefdozen en breng ze naar een geschikt archieflokaal.
 • Een geschikt archieflokaal:
  • is droog en proper;
  • kan worden afgesloten;
  • bevat genummerde rekken waarin op een ordelijke manier archiefdozen en kaften kunnen worden geplaatst;
  • wordt niet gebruikt voor het opslaan van voorwerpen, gereedschap, drukwerk.
 • Kleef op de archiefdozen een etiket met de naam van je dienst en een volgnummer; deze etiketten kan je aanvragen bij het Archief.
 • Noteer de titel, datering, omvang van het dossier, de juiste serie en het juiste doosnummer steeds in de dossierlijst van je dienst.
 • De juiste serie kopieer je uit het 'serieregister'. Daarin vind je alle soorten documenten die voorkomen per dienst. Via de kolom 'Bewaarniveau' kan je filteren op je eigen dienst. Let op: er bestaan ook documenten die bij alle diensten voorkomen. Die worden in de kolom 'Bewaarniveau' aangeduid met '[Dienst]'.
 • Vind je een bepaalde 'serie' niet terug, contacteer dan het Archief.
 • Lees hier een artikel uit Nipt over het archieflokaal.

Selecteren en vernietigen

 • Selecteer één keer per jaar je afgesloten dossiers op basis van het informatiebeheersplan van je dienst en de vaste kalender van 'trashdays':
  • De kalender toont de maanden waarin elke dienst een moment (een paar uren tot een halve dag) moet organiseren voor de selectie/vernietiging van papieren en digitale dossiers (een 'trash day').
  • Achterstanden bij het selecteren en archiveren van dossiers worden vermeden door te werken met vaste momenten.
  • Zo wordt plaats vrijgemaakt in de kasten en op netwerkschijven.
  • De adviseur archief bezorgt vooraf een lijst van te vernietigen of te bewaren dossiers en documenten en begeleidt de trash day.
 • Het informatiebeheersplan bevat voor elk type dossier een 'bewaartermijn' en een uiteindelijke 'bestemming' (= vernietigen of overdragen aan het Archief).
 • Vernietig enkel na toestemming van de beleidsadviseur Archief.
 • Gebruik voor de vernietiging van papieren dossiers steeds de gesloten papierbakken; gooi ze niet bij het gewone papier.

Overdragen aan het Archief

 • Afgesloten dossiers die volgens het informatiebeheersplan bewaard dienen te blijven, draag je over aan het Archief.
 • Overdragen doe je door het stappenplan te volgen en een overdrachtslijst in te vullen.
 • Registreer je afgesloten papieren dossiers volgens de richtlijnen van het Stadsarchief.
 • Plaats afgesloten digitale dossiers binnen de mappenstructuur in een map met het jaartal.

Meer informatie?

 • Lees hier de volledige afsprakennota over informatiebeheer.
 • Onderaan vind je een e-cursus rond archief.
 • Met verdere vragen kan je terecht bij Bart Sas, beleidsadviseur Archief, 014 44 33 84, bart.sas@turnhout.be.