Een nieuwe activiteit?

De coördinatie van het geheel aan activiteiten verloopt via Personeelspunt.

Neem dus contact op met hen als je een idee hebt voor een nieuwe activiteit. Zij waken er mee over dat er eenzelfde lijn wordt getrokken naar genodigden voor de verschillende organisatiebrede evenementen en kijken mee naar de communicatie.