Fietsvergoeding

Wat?

  • Voor verplaatsingen van je woning naar je werk en terug met de fiets ontvang je fietsvergoeding als extralegaal voordeel bovenop je loon.
  • Deze vergoeding bedraagt 0,24 euro per gereden kilometer.
  • De fietsvergoeding wordt één keer per kwartaal uitbetaald, in de tweede maand na het afgelopen kwartaal.

Voorwaarden?

  • Om vergoed te worden voor verplaatsingen met je fiets van je huis naar je werk en terug, moet je enkel op de tikklok op de knop met het fietsicoontje drukken vóór het intikken. Zo wordt het aantal verplaatsingen met de fiets geregistreerd.
  • Na élke verplaatsing van je woning naar het werk druk je op de knop met het fietsicoontje vóór het intikken: bij de aanvang van je werkdag, na een pauze die je thuis doorbrengt, voor een avondvergadering …

Berekening afstand

  • De berekening van de afstand tussen woon- en werkplaats wordt bepaald op basis van de afstand in vogelvlucht.
  • Deze afstand in vogelvlucht wordt vermeerderd met een omrijfactor van 20%.
  • De fietspremie kan niet gecombineerd worden met een trein- of busabonnement in eenzelfde kwartaal.

Verdere vragen?

  • Je kan de volledige regeling van fietsvergoeding terug vinden in het fietsreglement.