Fit & Fun

Elk voorjaar verzamelen de diensten van Stad en OCMW in het Stadspark voor de grootste teambuildingsactiviteit van het jaar: de Fit & Fun.

Je krijgt een mix van proeven voorgeschoteld waarbij het erop aankomt fit, snel, sterk en slim te zijn. Gewoon veel geluk hebben kan ook volstaan, evenals bereid zijn om veel plezier te maken.

Als je denkt niet in aanmerking te komen voor de hoofdprijs, dan kun je altijd nog mikken op de originaliteitsprijs (voor beste kostuums) of de pechprijs.

's Avonds worden de overwinningsroes en het verliezersleed altijd samen weggespoeld tijdens een barbecue-met-feestje.

Een uitnodiging krijg je ruim van tevoren in je mailbox!

De regels

Om het evenement beheersbaar en eerlijk te houden wordt er een minimum- en maximumaantal deelnemers per team vastgelegd. Het exacte aantal kan verschillen per editie en krijg je mee bij de uitnodiging.

Loketdiensten kunnen hun loketten uitzonderlijk sluiten. Dit wordt wel tijdig gecommuniceerd aan het onthaal zodat zij op de hoogte zijn.

Dienstvrijstelling

Medewerkers krijgen een dienstvrijstelling van 3:48 uur. Je vraagt dit als medewerker zelf aan via de voorziene code in Primetime.

Medewerkers die de dag van de Fit & Fun niet werken (bijvoorbeeld door een 4/5 dag), passen hun werkrooster aan zodat de Fit & Fun binnen hun normale werkrooster ligt.

Budget/Kost

Er zijn voor de medewerkers geen kosten verbonden aan de Fit & Fun.

Deelnemers

Elk jaar in de aanloop naar de Fit & Fun vind je de lijst met deelnemers hieronder als bijlage.

Foto's

De foto's van de meest recente editie zie je hier!