GSD-V

Wat?

 • Stad Turnhout is aangesloten bij de GSD-V (gemeenschappelijke sociale dienst lokale besturen in Vlaanderen).
 • Alle personeelsleden kunnen genieten van heel wat voordelen zoals premies, hulp in probleemsituaties, een vakantiedienst …

Premies

Wat?

 • Geboorte of adoptie: 100 euro
 • Huwelijk of wettelijke samenwoning: 100 euro (niet cumuleerbaar)
 • Kinderen met een aandoening (jonger dan 21 jaar): 100 euro
 • Pensionering: 250 euro
 • Tussenkomst in begrafeniskosten van een personeelslid in actieve
  dienst of een gezinslid hiervan: 250 euro
 • Vakantiepremie bij boeking via Pollen voor kind tot 18 jaar: 5 euro/kind/dag (max. 50 euro/jaar/kind)

Procedure?

 • Premies moeten worden aangevraagd binnen de 12 maanden na de gebeurtenis.
 • De vakantiepremie wordt bij reservatie rechtstreeks in mindering gebracht op de factuur.
 • Alle nodige formulieren vind je op de website van GSD-V.

Sociale tussenkomsten bij een moeilijke emotionele en/of financiële situatie

Wat?

 • Wanneer je je in een emotioneel en/of financieel moeilijke situatie verkeert kan je met je vragen terecht bij een maatschappelijk assistente.

Procedure?

 • Er worden regelmatig zitdagen gehouden zowel bij de Stad als bij het OCMW. Je mag op eender welke locatie aansluiten. De juiste data van het stadskantoor vind je hier en voor de welzijnscampus vind je de data hier. Je kan uiteraard ook steeds de website van GSD-V raadplegen.

 • Je kan ook steeds schriftelijk, via mail of telefonisch contact opnemen:
  vzw GSD-V
  Bischoffsheimlaan 1-8, 1030 Brussel
  algemeen nummer: 02 215 93 68

  info@gsd-v.be

 • Maatschappelijk assistenten provincie Antwerpen:
  Kosta Papageorgiou, 02 211 56 86, kosta.papageorgiou@gsd-v.be

Tussenkomst GSD-V in jouw medische kosten én die van je partner

Wat?

Naast het remgeld van dokterskosten, bloedanalyse, ziekenhuiskosten en de erkende apothekerskosten (staan vermeld op de remgeldteller), komt GSD-V tussen in facturen voor een bril, lenzen, laseroperatie, hoorapparaat, orthodontie, tandprothese, tandimplantaten, steunzolen, pruiken en osteopathie. Het recht en de grootte van de tussenkomsten hangen af van de samenstelling van je gezin en van je gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen.

Voor een alleenstaande mag dat gezinsinkomen maximaal 48218.29 euro bedragen. Voor een samenwonende zonder kind ten laste gaat het om maximaal 60 000 euro. Een alleenstaande met kinderen ten laste wordt als samenwonende beschouwd. Voor elke persoon ten laste wordt het basisbedrag vermeerderd met 1 750 euro.

Procedure?

Om gebruik te maken van de tussenkomst moet je volgende documenten bezorgen aan GSD-V:

 • inlichtingenformulier;
 • belastingsbrief aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017);
 • recente loonfiche (als bewijs van tewerkstelling bij ons bestuur);
 • remgeldteller van jezelf, je partner en je kinderen ten laste (enkel op te vragen bij je ziekenfonds);
 • facturen met betrekking tot kosten van bril, lenzen, laseroperatie …

 De meest recente informatie vind je steeds op de website van GSD-V.