Hospitalisatieverzekering

Wat?

 • Als medewerker kan je genieten van een collectieve hospitalisatieverzekering bij Ethias.
 • Je hebt de keuze tussen een basisformule en de uitgebreide formule.

Basisformule

 • Bij een ziekenhuisopname wegens ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling betaalt Ethias de verblijfskosten, erelonen en medische kosten terug tot maximum het drievoud van de tussenkomst van de mutualiteit.
 • Bij een ziekenhuisopname worden de kosten terugbetaald vanaf twee maanden voor de aanvang van de opname tot zes maanden na de beëindiging ervan.

Uitgebreide formule

 • Elk personeelslid kan voor zichzelf en zijn nevenverzekerden kiezen voor een uitgebreidere formule, waarin ook een waarborg eenpersoonskamer zit. Het personeelslid betaalt dan zelf het verschil in premie tussen de basisformule en de uitgebreidere formule.

Voorwaarden?

 • Hoofdverzekerden genieten gratis van de voordelen van deze polis. Het gaat om:
  • Statutaire personeelsleden
  • Contractuele personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
  • Contractuele personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur die op 1 januari van het verzekeringsjaar een dienstanciënniteit van minstens 1 jaar hebben.
 • Nevenverzekerden kunnen toetreden, maar betalen zelf de volledige premie. Het gaat dan om:
  • Contractuele personeelsleden die nog geen jaar dienst hebben op 1 januari van het verzekeringsjaar
  • Mandatarissen van het stadsbestuur
  • Gepensioneerden
  • Gesubsidieerde personeelsleden van het stedelijk onderwijs
  • Inwonende partner en inwonende kinderen

Aanvragen?

 • Als personeelslid kan je aansluiten bij de hospitalisatieverzekering door een ingevuld aansluitingsformulier te bezorgen aan Personeelspunt. Zij sturen dit door aan Ethias.
 • Wijzigingen in je gezin kan je zelf doorgeven aan Ethias door een nieuw aansluitingsformulier in te vullen en te versturen naar Ethias.
 • Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Mieke Biesmans van Ethias, tel. 011 28 22 40, mieke.biesmans@ethias.be.

Financiële gevolgen?

 • Stad Turnhout betaalt voor haar personeelsleden die recht hebben op een hospitalisatieverzekering (de hoofdverzekerden) de volledige premie van de basisformule.
 • Indien je kiest voor de uitgebreide formule betaal je zelf het verschil tussen de premie van de uitgebreide formule en de basisformule.
 • Gezinsleden kunnen ook aansluiten als nevenverzekerde. Je betaalt voor hen de volledige premie van de gekozen formule van de hoofdverzekerde.
 • Ethias stuurt éénmaal per jaar een rekening naar de nevenverzekerden. Je betaalt dan:
  • per kind tot 21 jaar: 44,00 euro
  • per verzekerde vanaf 21 tot en met 49 jaar*: 114,40 euro
  • per verzekerde vanaf 50 tot en met 64 jaar: 176,00 euro
  • per verzekerde vanaf 65 tot en met 69 jaar: 334,40 euro
  • per verzekerde vanaf 70 jaar: 528,00 euro

*ook voor kinderen vanaf 21 jaar die nog gedomicilieerd zijn op het thuisadres.

Procedure?

 • In geval van een ziekenhuisopname gebruik je best je AssurCard. Met deze kaart moet je geen voorschot meer betalen. Je doet aangifte van de ziekenhuisopname via de AssurCard-automaat van het ziekenhuis of via www.ethiashospi.be. De facturen worden dan automatisch naar Ethias gestuurd en rechtstreeks betaald aan het ziekenhuis.
 • Als je je AssurCard niet gebruikt of niet bij de hand hebt, moet je elke opname in een ziekenhuis zo snel mogelijk doorgeven aan Ethias met een aangifteformulier. Nadien bezorg je Ethias de bewijsstukken van je medische kosten (originele ziekenhuisfactuur, verschilstaat van de mutualiteit, ontvangstbewijzen van de apotheker …). Let wel, de bewijsstukken moeten originele documenten zijn.
 • De documenten bezorg je aan: Ethias, Dienst Schade Gezondheidszorgen, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.

AssurCard kwijt?

Laat dit via e-mail weten aan Personeelspunt. Zij verwittigen Ethias en je zal een nieuwe AssurCard toegestuurd krijgen.

Opzeggen

Laat Personeelspunt via e-mail weten dat je de hospitalisatieverzekering wenst stop te zetten. Zij verwittigen Ethias. Van Ethias krijg je dan een attest van stopzetting.

Meer informatie?

 • Je kan meer informatie vinden in het reglement rond hospitalisatieverzekering, dat is opgenomen in het arbeidsreglement.
 • De volledige polis vind je hier.