Informatieveiligheid

Informatieveiligheid, een taak voor iedereen!

Omdat we als stedelijke organisatie een verantwoordelijkheid dragen in de manier waarop we met informatie en privacygegevens omgaan, moeten we ons als medewerkers bewust zijn van de gevaren waarmee we geconfronteerd kunnen worden. Maar kennis van deze bedreigingen is niet voldoende, we moeten dit koppelen aan correct en veilig handelen. Daarom vind je op deze pagina de nodige informatie om dit in de praktijk te brengen.

Tips voor een informatieveilig gedrag

Klik op de link en je krijgt meer informatie over hoe je veilig kan omgaan met het betreffende onderwerp.
Wachtwoorden
Veilig internetten
Veilig e-mailen
Wifi-netwerken
Veilig mobiel
PC beveiliging
Informatievernietiging (digitaal & papier)
Veilige werkplek
Sociale media

Test jezelf

Neem deel aan de online trainingen en tests rond informatieveiligheid. Je leert er hoe je veilig omgaat met informatie, hoe je gevaarlijke of verdachte situaties kan herkennen en hoe je er gepast op reageert. En vooral: je doet het op het moment dat je het best uitkomt.

  • Online training Vlaamse Gemeenschap

Ga naar https://elearningvo.vdab.be  en registreer jezelf (kies daarvoor 'Turnhout' als entiteit). Daarna kan je aanloggen en de training starten. Als de training niet onmiddellijk zichtbaar is, druk dan op CTRL-F5 om de webpagina te herladen.

Je kan de training volgen op elk moment en vanop elke computer die toegang heeft tot het internet. Je hoeft de training ook niet in één keer te voltooien: als je stopt, dan herneemt de training op de plaats waar je geëindigd was. Zoek een rustig moment met weinig afleiding, trek een uurtje uit om op een rustig tempo de training te doorlopen.

Op het einde van de training volgt een testje van 10 vragen. Je ontvangt daarbij een score die enkel en alleen voor jezelf bedoeld is, om je een idee te geven hoe sterk je momenteel staat in de beveiliging tegen de meest gebruikelijke bedreigingen voor informatieveiligheid.

  • Phishingtest Safeonweb.be

In de phishingtest (https://www.safeonweb.be/nl/participation/add/55) wordt gecheckt hoe oplettend je bent bij verdachte mails en berichten. Ontdek zelf hoe gemakkelijk je in de val van internetcriminelen trapt. Ben jij een expert in het herkennen van verdachte berichten? Of kan je nog wat training gebruiken?

  • Cybersimpel

Test je kennis over online beveiliging via https://www.cybersimpel.be/nl/klaar-om-je-kennis-te-testen. Doe mee aan 6 thematest over: accounts, online transacties, apparaten, kinderen, verbindingen en browsen.

Incidenten

Medewerkers spelen een belangrijke rol in het waarnemen van zwakheden in de beveiliging en beveiligingsincidenten. Jullie zijn immers vaak de eersten die het incident zien:
• iemand heeft een vertrouwelijk stuk op de printer laten liggen;
• een bestand met persoonlijke gegevens is verdwenen;
• een deur die op slot moet zijn staat open;
• de pc geeft vreemde schermboodschappen.
Wanneer je incidenten vaststelt, signaleer je die via informatieveiligheid@turnhout.be. Het is belangrijk dat dergelijke incidenten worden gemeld zodat er maatregelen kunnen genomen worden om herhaling te vermijden. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

Vragen over de verwerking van persoonsgegevens? 

Iedereen kan vragen om inzage te krijgen in de gegevens die het stadsbestuur over hem of haar bewaart en in de verwerkingen die daarmee gebeuren. Volgens de AVG heeft de aanvrager recht op een antwoord binnen de maand. Er zijn dan twee mogelijkheden:

  • de verantwoordelijke bezorgt de aanvrager tegen dan de gevraagde informatie
  • de verantwoordelijk geeft aan dat hij meer tijd nodig heeft om de informatie te verzamelen

Om in onze organisatie deze vragen correct en binnen de opgelegde termijn te kunnen beantwoorden, moet elke vraag via het formulier 'recht op inzage' ingediend worden via informatieveiligheid@turnhout.be

Meer informatie?

Met verdere vragen kan je terecht bij Els Geudens, 014 44 33 24 (324), informatieveiligheid@turnhout.be