Inspiratienota 2020-2025

De stedelijke organisatie wil de Turnhoutse beleidsmakers prikkelen met ideeën en inzichten. Het managementteam presenteerde daarom een inspiratienota aan alle politici die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De nota is het resultaat van een intensief proces en het werk van vele handen. Een tachtigtal medewerkers legde de basis, een kleinere groep definieerde de focus voor de uiteindelijke tekst.

De inspiratienota is geen beleidsplan, wel een stevig onderbouwd voorstel gericht aan toekomstige beleidsmakers, die de inzichten en expertise kunnen gebruiken als inspiratie en grondslag voor hun beleidsteksten.

De inspiratienota is ook digitaal beschikbaar.