Jaarlijkse vakantie

Als medewerker heb je jaarlijks recht op een aantal vakantiedagen.

Hoeveel?

 • Voltijds medewerker: recht op 33 dagen vakantie per volledig dienstjaar
 • Recht op extra vakantiedagen naargelang dienstanciënniteit:
  • Vanaf het 10e dienstjaar: één dag extra (34 dagen in totaal)
  • Vanaf het 15e dienstjaar: twee dagen extra (35 dagen in totaal)
 • Feestdagen die op een weekenddag vallen, worden toegevoegd aan het vakantiesaldo. Alle feestdagen van dit jaar vind je in dit overzicht.
 • Ziekte schort vakantie op.
 • Op het einde van een kalenderjaar kan je maximaal 4 dagen overdragen

Hoe berekend?

Verlof wordt voor zowel statutaire als contractuele medewerkers als volgt berekend:

 • Vakantiedagen worden toegekend op basis van tewerkstelling van het huidige jaar.
 • Vakantiedagen worden verminderd wanneer de tewerkstelling eindigt voor het einde van het jaar of wanneer de werktijd korter wordt door loopbaanonderbreking of een bepaald verlofstelsel.

Hoe aanvragen?

 • Vakantiedagen plannen in overleg met de leidinggevende (per halve of hele werkdag), rekening houdend met de bezetting van de dienst.
 • Vakantie van minstens één week: aanvraag minstens twee weken op voorhand.
 • Vakantie van minder dan één week: aanvraag minstens twee dagen op voorhand.
 • Per jaar kunnen vier dagen vakantie genomen worden zonder rekening te houden met de behoeften van de dienst.
 • Vakantiedagen aanvragen in Primetime (indien computer beschikbaar).