Loon

Wat?

 • Vanaf je indiensttreding ontvang je maandelijks je loon.

Hoe berekend?

 • Je loon of salaris wordt bepaald door de salarisschaal (bv. D1), die verbonden is met je graad (bv. medewerker, technisch assistent, werkleider, deskundige, adviseur …).
 • Het beginsalaris wordt periodiek verhoogd, doordat je (geldelijke) anciënniteit opbouwt.
  • Alle diensten bij een overheid (gemeente- en OCMW-besturen, diensten van de federale overheid …) tellen mee voor deze geldelijke anciënniteit.
  • Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige telt mee voor maximum 8 jaar, op voorwaarde dat die relevant is voor de uifoefening van je functie.
 • Als je deeltijds werkt, wordt je loon bepaald in verhouding tot je prestaties.

Betaling?

 • Je loon wordt maandelijks gestort door een overschrijving op je bankrekening.
 • Statutaire personeelsleden worden betaald voor prestaties die ze nog moeten leveren (aan het begin van de maand). Als de eerste van de maand niet op een normale werkdag valt, wordt het salaris uitbetaald op de voorlaatste volledige werkdag van de vorige maand.
 • Contractuele personeelsleden worden betaald voor prestaties die ze reeds geleverd hebben (aan het einde van de maand). Het loon voor een gewerkte maand wordt dan ten laatste betaald op de vijfde werkdag van de maand die volgt.

Verdere vragen?

 • De verdere regelgeving rond je loon vind je in de rechtspositieregeling (p. 35) en het arbeidsreglement (p. 20).