Managementteam

Wat?

 • Het managementteam bestaat uit de algemeen directeur, de financieel directeur en de managers van de verschillende clusters.
 • Het managementteam vergadert wekelijks op dinsdag.
 • Zij adviseren het college en zorgen voor een coördinatie tussen de clusters.
 • Zij zijn verantwoordelijk voor de verbetering van de interne organisatie en het opvolgen van de kwaliteit van dienstverlening. 

Door de samenwerking Stad en OCMW Turnhout zit het gezamenlijk managementteam in een overgangsfase. De huidige samenstelling is als volgt:

Stemgerechtigde leden

 • Filip Buijs, algemeen directeur, voorzitter MAT;
 • Jan Swinnen, financieel directeur;
 • Ben Croon, manager Beleving;
 • Leen Geudens, manager Welzijn;
 • Dirk Vanhaute, manager Omgeving;
 • Dirk Verhelst, manager Personeel & Organisatie.

Met raadgevende stem

 • Paul Van Miert, burgemeester.

Niet-stemgerechtigde leden

 • Joris Van Gool, adviseur stafdienst Stad Turnhout, staat in voor de praktische ondersteuning van het managementteam.