Omstandigheidsverlof

Wat?

Naar aanleiding van een aantal gebeurtenissen kan je omstandigheidsverlof krijgen:

Huwelijk van het personeelslid of het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning door het personeelslid

4 werkdagen

Bevalling van de echtgenote of samenwonende partner, of ter gelegenheid van de geboorte van een kind dat wettelijk afstamt van het personeelslid

10 werkdagen te nemen binnen een periode van vier maanden na de  geboorte.

Overlijden van de samenwonende of huwelijkspartner, een bloed- of aanverwant in de eerste graad van het personeelslid, of van de samenwonende of huwelijkspartner

4 werkdagen

Huwelijk van een kind van het personeelslid, van de samenwonende of huwelijkspartner

2 werkdagen

Overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid of de samenwonende partner in om het even welke graad, die onder hetzelfde dak woont als het personeelslid of de samenwonende partner

2 werkdagen

               

Overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid of de samenwonende partner in de tweede graad, een overgrootouder of een achterkleinkind, niet onder hetzelfde dak wonend als het personeelslid of de samenwonende partner

1 werkdag

 

Huwelijk van een bloed- of aanverwant: a) in de eerste graad, die geen kind is; b) in de tweede graad, van het personeelslid, de samenwonende of huwelijkspartner

de dag van het huwelijk

Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van het personeelslid, van de samenwonende of huwelijkspartner, of van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de werknemer

de dag van de rooms-katholieke plechtigheid of een daarmee overeenstemmende plechtigheid bij een andere erkende eredienst

Plechtige communie van een kind van het personeelslid of van de samenwonende of huwelijkspartner; of gelijkaardig: de dag van de plechtigheid, of, als dat een zondag, feestdag of inactiviteitsdag is

de dag van de plechtigheid, of, als dat een zondag, feestdag of inactiviteitsdag is, de eerstvolgende werkdag

Gehoord worden door de vrederechter in het kader van de organisatie van de voogdij over een minderjarige

de nodige tijd, maximaal één dag

Deelneming aan een assisenjury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van een rechtbank

de nodige tijd

Opnemen?

  • Het omstandigheidsverlof is een recht, maar je bent niet verplicht de dagen geheel of gedeeltelijk op te nemen.
  • Als het omstandigheidsverlof uit meerdere dagen bestaat, kan het op jouw verzoek worden gesplitst in meerdere periodes.
  • Tenzij anders bepaald, moet het worden opgenomen binnen de periode van vijftien dagen vóór tot vijftien dagen ná de gebeurtenis.

Financiële gevolgen?

  • Je ontvangt loon voor de dagen omstandigheidsverlof en deze worden gelijkgesteld met dienstactiviteit.

Verdere vragen?

Je kan meer informatie vinden in de rechtspositieregeling (p. 55) en het arbeidsreglement (p.12).