Online databanken

Er zijn heel wat abonnementen op digitale publicaties en databanken in onze organisatie. Hierna een overzicht van de publicaties en abonnementen die voor alle medewerkers toegankelijk zijn. 

Abonnementen e-bib Politeia 

 • Wat: publicaties rond diverse aspecten van het gemeentelijk beleid en dienstverlening, verschenen eerder vaak losbladig
 • Primaire gebruiker: diverse diensten
 • Toegankelijk voor: elke medewerker van de stad op eigen pc met vaste gebruikersnaam en wachtwoord (maximum 3 simultane gebruikers)
 • Contactpersoon: Paul Wouters
 • Link: https://politeia.be/nl/home

FinConnect

 • Wat: een online bibliotheek over gemeentefinanciën die bestaat uit boeken, wetboeken, wetgeving, modellen, veelgestelde vragen en e-learning. De databank bestaat uit drie gespecialiseerde pakketten: financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.
 • Primaire gebruiker: dienst Financiën
 • Toegankelijk voor: elke medewerker van de stad op eigen pc na aanmaken account
 • Contactpersoon: Paul Wouters
 • Meer info:https://www.finconnect.be
 • Link: https://vandenbroeleconnect.be

Geo-IT GIS

 • Wat: een Geografisch Informatie Systeem (GIS) waarbij de meest diverse data worden gelinkt aan kaarten en waarop diverse bewerkingen uitgevoerd kunnen worden (navigeren in de kaart, lijsten of rapporten opvragen, vragen stellen … ). Beschikbare data zijn: de kadastrale legger, bouwvergunningen, milieuinformatie, bevolkingsgegevens …
 • Primaire gebruiker: Veerle Claes – GIS-coördinator
 • Toegankelijk voor: elke medewerker van de stad op eigen pc (inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord Windows)
 • Contactpersoon: Veerle Claes
 • Link: http://autodesk2/geoitgis

Gopress

 • Wat: in het krantenarchief kan je de Vlaamse kranten en een aantal tijdschriften digitaal doorzoeken (de kranten van vandaag en gisteren zijn niet doorzoekbaar)
 • Primaire gebruiker: Bibliotheek
 • Toegankelijk voor: elke medewerker van de stad op eigen pc met inlogcode van de bibliotheek
 • Contactpersoon: Bibliotheek
 • Link: http://krantenarchief.bibliotheek.be

HRM Connect

 • Wat: een online bron van informatie en inspiratie voor een duurzaam personeelsbeleid in openbare besturen. De HR-pijler van HRMConnect biedt de nodige informatie en inspiratie voor de uitbouw van een duurzaam personeelsbeleid in gemeenten en OCMW's. Psychosociaal welzijn, loopbaanbeleid, performantiemanagement, diversiteitsbeleid ... : het zijn maar enkele van de vele thema’s die in deze pijler aan bod komen. De sociaal-juridische pijler van HRMConnect gaat over alle regelgeving van toepassing op het statutaire en contractuele personeel in gemeenten en OCMW's. 
 • Primaire gebruiker: cluster Personeel & Organisatie
 • Toegankelijk voor: elke medewerker van de stad op eigen pc na aanmaken account.
 • Contactpersoon: Paul Wouters
 • Meer info: https://www.hrmconnect.be
 • Link: https://vandenbroeleconnect.be

Lokaal Digitaal

MATConnect

 • Wat: deze bibliotheek omvat informatie over alle facetten van de organisatie en werking van lokale besturen. Een eerste onderdeel focust op organisatie, werking en management en verzamelt juridisch onderbouwde informatie. Het tweede onderdeel focust op bevoegdheden en verantwoordelijkheden terwijl het derde deel gaat over verzelfstandiging en samenwerkingsverbanden.
 • Primaire gebruiker: managementteam en leidinggevenden
 • Toegankelijk voor: elke medewerker van de stad op eigen pc na aanmaken account
 • Contactpersoon: Paul Wouters
 • Meer info: https://www.matconnect.be
 • Link: https://vandenbroeleconnect.be

OranjeConnect 

 • Wat: alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen van de Vlaamse lokale besturen gebundeld in één gebruiksvriendelijk online portaal. Het portaal bundelt boeken, wetboeken, veelgestelde vragen, wetgeving, modellen en e-learning.
 • Primaire gebruiker: dienst Burgerzaken
 • Toegankelijk voor: elke medewerker van de stad op eigen pc na aanmaken account
 • Contactpersoon: Paul Wouters
 • Meer info: https://www.oranjeconnect.be
 • Link: https://vandenbroeleconnect.be

ViewzConnect

 • Wat: een online platform boordevol kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional. Het platform bevat een brede waaier aan informatie en tools in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, veelgestelde vragen, een wetgevingsdatabank.
 • Primaire gebruiker: medewerkers OCMW
 • Toegankelijk voor: elke medewerker van de stad op eigen pc na aanmaken account
 • Contactpersoon: Paul Wouters
 • Meer info: https://www.connect-to-viewz.be
 • Link: https://vandenbroeleconnect.be