Onze waarden

Wat?

 • Stad Turnhout heeft vijf basiswaarden geformuleerd, die elke medewerker, ongeacht zijn/haar dienst of werkplek, hoog in het vaandel moet dragen.
 • Deze basiswaarden worden ook opgenomen in de jaarlijkse evaluatie.
 • De volledige toelichting van deze waarden en andere normen die belangrijk zijn in ons werk, vind je terug in de gedragscode. Die kan je bekomen bij Personeelspunt.
 • Bekijk ook zeker dit filmpje!

Klantgerichtheid

 • Goede service
 • Klant staat centraal
 • Klantgerichte dienstverlening

Samenwerken

 • Deel uitmaken van een team
 • Gezamenlijke resultaten neerzetten

Voortdurend verbeteren

 • Open voor nieuwe ideeën of werkwijzen
 • Bereidheid tot groeien

Organisatiebetrokkenheid

 • Loyaal aan de organisatie

Betrouwbaarheid

 • Naleven van afspraken en basisregels
 • Opnemen van verantwoordelijkheden
 • Consequent en correct handelen