Openbaarheid van bestuur

Steeds vaker komen er bij de diensten vragen binnen over openbaarheid van bestuur. Enkele belangrijke aandachtspunten:

  • elk bestuursdocument dat de Stad in bezit heeft, is in principe openbaar,
    tenzij er een uitzonderingsgrond van toepassing is;
  • de aanvragen moeten geregistreerd worden;
  • termijnen moeten gerespecteerd worden.

 

Meer informatie vind je in de presentatie van IOK.