Een opleiding volgen

Wat?

 • Als je een opleiding wilt volgen, vraag je dat aan via een vormingsaanvraag. 
 • Kijk eerst na of ons intern opleidingsaanbod een antwoord biedt.
 • De medewerkers van Personeelspunt zorgen voor de verdere afhandeling. 

Procedure?

Stap 1: Vormingsaanvraag invullen

Stap 2: De beslissing

 • Personeelspunt bekijkt de aanvraag en beslist over goedkeuring of weigering.
 • Als de opleiding meer dan 400 euro per persoon kost (inclusief btw), gaat de aanvraag vervolgens naar de algemeen directeur voor een bijkomend advies.
 • Personeelspunt en eventueel de algemeen directeur houden bij hun beslissing rekening met volgende aspecten:
  • het advies van je leidinggevende;
  • de relevantie van de opleiding voor je huidige functie of een toekomstige functie binnen Stad Turnhout;
  • de haalbaarheid en realistische inschatting van de richting die de aanvrager met een opleiding uit wil gaan;
  • de meerwaarde voor je functie;
  • het budget voorzien voor je dienst of sector;
  • een kosten-batenanalyse.
 • Je ontvangt de beslissing van de vormingsaanvraag.

Stap 3: De inschrijving

 • Na ontvangst van een positieve beslissing, schrijf je je zelf in.

Stap 4: De opvolging

 • De medewerker en de leidinggevende gaan het engagement aan om de leerstof zoveel mogelijk toe te passen in het werk.
 • De opgedane kennis wordt zoveel mogelijk gedeeld met collega’s. Personeel faciliteert dat proces (bijvoorbeeld via LEVEL).

Stap 5: Tijdsregistratie

 • Er geldt een maximum van negen uur dienstvrijstelling per dag.
 • Opleidingsuren vraag je manueel aan als 'cursus' en niet als 'dienstreis'.