Overuren en bijzondere prestaties

Overuren

 • Overuren zijn uitzonderlijke prestaties die op verzoek van je leidinggevende geleverd worden bovenop de uren in je gewone arbeidstijdregeling.
 • Voor gepresteerde overuren krijg je inhaalrust die gelijk is aan de gewerkte uren. Je neemt ze op voor het einde van de volgende viermaandelijkse periode (1 januari, 1 mei of 1 september), bv. overuren die je in februari presteert, dienen uiterlijk 31 augustus opgenomen te worden.

Bijzondere prestaties

 • Bijzondere prestaties zijn overuren die je ’s nachts (22 - 6 uur) of op een zaterdag, zondag of feestdag presteert.
 • Voor gepresteerde bijzondere prestaties krijg je inhaalrust die gelijk is aan de gewerkte uren, vermeerderd met extra inhaalrust van:
  • 25% voor nachtprestaties
  • 50% op zaterdag (75% voor nachturen)
  • 100% op zondag (125% voor nachturen)

Uitbetaling

 • Voor overuren die niet ingehaald werden voor het einde van de huidige viermaandelijkse periode wordt een toeslag van 25% uitbetaald.
 • Als, door omstandigheden, niet alle inhaalrust voor overuren of bijzondere prestaties opgenomen kan worden voor het einde van de volgende viermaandelijkse periode, worden de overgebleven uren uitbetaald.