Pensioen

Wanneer kan ik op pensioen?

 • Je vindt je vroegst mogelijke pensioendatum terug op www.mypension.be. Indien het inloggen op de website niet lukt, helpt Personeelspunt je graag verder. Maak even een afspraak en breng zeker je identiteitskaart mee.

Pensioen aanvragen

Voor contractuele medewerkers

 • Wanneer je jouw pensioendatum kent, vraag je één jaar voor de pensioendatum (en ten laatste zes maanden voor de pensioendatum) je pensioen aan. Hiervoor kom je best langs bij Personeelspunt zodat je een ontslag met wederzijdse toestemming kan ondertekenen, met je pensioendatum als ingangsdatum.
 • Je vraagt je pensioen aan via deze website of gaat langs bij ONPRVP (Renier Sniedersstraat 2-4 te Turnhout of bij Wim Gilis, medewerker van Stad Turnhout). Wim kan je dinsdagnamiddag en donderdagnamiddag bereiken op tel. 014 47 47 47 (bij het OCMW) en de andere dagen op het intern nummer 420 (uitgezonderd op vrijdag). Wim helpt je graag verder met de administratie die gepaard gaat met je pensioenaanvraag.
 • Je pensioen wordt op het einde van de maand betaald waarop ze betrekking heeft (bv. eind januari wordt het pensioen van januari betaald).
 • Naast je wettelijk pensioen ontvang je van OFP Provant een aanvullend pensioen (gespaard door Stad Turnhout sinds 2010). Hiervoor bezorg je het invulformulier aan OFP Provant, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen.
 • Breng ook de RVA op de hoogte van je pensionering indien je in een vorm van loopbaanvermindering werkt.

Voor vastbenoemde medewerkers

 • Wanneer je je pensioendatum kent, vraag je 1 jaar voor de pensioendatum (en ten laatste 6 maanden voor de pensioendatum) je pensioen aan met een ontslagbrief gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Hier vind je een voorbeeldbrief. Na de beslissing door het college ontvang je een kopie van de beslissing.
 • Na de aanvaarding van je ontslag ontvang je van Ethias een cumulatieverklaring die je ingevuld terugbezorgt aan Ethias. Personeelspunt kan je steeds helpen bij het invullen van de cumulatieverklaring. Ethias bezorgt je daarna de berekening van jouw pensioen.
 • Je pensioen wordt maandelijks vooraf betaald door Ethias (bv. eind januari wordt het pensioen van februari betaald).
 • Breng ook de RVA op de hoogte van je pensionering indien je in een vorm van loopbaanvermindering werkt.

Exitgesprek

 • Voor je pensioendatum nodigt Personeelspunt je uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijg je alle nodige informatie over je pensionering.

Premies

 • Naar aanleiding van jouw pensionering ontvang je 2 premies:
 1. GSDV: 250 euro (aanvraagformulier)
 2. Stad: 250 euro (Deze premie, in de vorm van aankoopcheques, ontvang je op de nieuwjaarsreceptie bij de start van het nieuwe jaar)

Hospitalisatieverzekering

 • Je hospitalisatieverzekering blijft geldig tot het einde van het jaar waarin je op pensioen gaat. Je hebt daarna de mogelijkheid om aangesloten te blijven. Er wordt in december automatisch door Ethias een factuur naar jou gestuurd.
 • Wens je je aan te sluiten bij een andere verzekering en de verzekering bij Stad Turnhout stop te zetten, stuur dan het factuur dat je in december krijgt terug met vermelding dat je stopzetting wenst vanaf een bepaalde datum.

Na je pensioendatum

 • Ook tijdens je pensioen kan je op de hoogte blijven van berichtgeving. Je zal alvast jaarlijks worden uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie.
 • Laat ons weten of je het personeelsblad Nipt en de reisbrochure Pollen wenst te blijven ontvangen.
 • Wil je op de hoogte gehouden worden van overlijdensberichten? Bezorg ons eventueel je e-mailadres.