Preventieadviseurs (IOK en IDEWE)

Interne preventieadviseur (IOK)

Wat?

 • De interne preventieadviseur adviseert en ondersteunt ons bij gezondheids-, veiligheids- en welzijnsbeleid door:
  • bezoeken op de werkvloer om te controleren op veiligheids- en gezondheidsrisico's
  • brandoefeningen
  • onderzoek naar arbeidsongevallen
  • controle van nieuw aangekochte werkmaterialen
  • ...
 • De interne preventieadviseur zetelt in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) samen met de arbeidsgeneesheer en de vakbondsafgevaardigden.

Wie?

 • Stad en OCMW Turnhout werken samen met IOK (de intergemeentelijke preventiedienst) rond veiligheid en gezondheid op de werkvloer.
 • Jo Lemmens is aan Stad en OCMW Turnhout toegewezen als interne preventieadviseur: jo.lemmens@iok.be, 014 56 27 77.

Preventieadviseur psychosociale zaken (Idewe)

Wat?

 • De preventieadviseur psychosociale zaken (PAPS) adviseert en ondersteunt Stad Turnhout bij het tegengaan van psychosociale risico’s op de werkvloer (pesten, geweld, ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer en ongezonde stress en burn-out).
 • Personeelsleden kunnen de PAPS altijd contacteren als zij deze psychosociale risico’s ervaren op het werk. Het is echter wel wenselijk om eerst een interne vertrouwenspersoon te contacteren, alvorens extern ondersteuning te zoeken bij de preventieadviseur.
 • Een personeelslid kan bij de PAPS een formeel verzoek tot een psychosociale interventie (de vroegere ‘klacht’) indienen. De PAPS start dan een onderzoek en formuleert adviezen aan de werkgever om de psychosociale risico’s weg te werken.

Wie?

 • Stad en OCMW Turnhout werken samen met Idewe rond psychosociale risico’s op de werkvloer.
 • Micheline Vanwayenbergh is aan Stad en OCMW Turnhout toegewezen als preventieadviseur psychosociale zaken: micheline.vanwayenbergh@idewe.be, 014 40 02 20, 0473 84 57 59.