Quiz

Elk jaar kun je deelnemen aan een quiz voor alle medewerkers. De werkgroep zorgt die avond voor een pak vragen over verschillende thema’s die jullie vlot kunnen beantwoorden. Voor de enkele vragen die jullie minder vlot zouden kunnen beantwoorden, kunnen jullie steeds rekenen op het gezelschap van enthousiaste collega’s en een drankje.

De regels

Je zoekt zelf een team van maximaal zes collega’s bij elkaar.

Dienstvrijstelling

De quiz vindt plaats buiten de werkuren. Medewerkers kunnen dus geen dienstvrijstelling aanvragen.

Budget / Kost

Er wordt een deelnamekost per team gevraagd. Die dient om prijzen en materiaal te voorzien. De prijs kan per jaar verschillen en wordt gecommuniceerd bij de uitnodiging. Anno 2019 was dat 9 euro per team.

Deelnemers

De lijst met deelnemers vind je hieronder als bijlage.