Rechtspositieregeling

Wat?

  • De rechtpositieregeling is verplicht voor elke gemeente.
  • De rechtspositieregeling en het arbeidsreglement vullen elkaar aan.