Team Strategie & Beleid

Het team Strategie & Beleid is een multidisciplinaire mix van mensen van Stad en OCMW. Hun werkterrein loopt dwars doorheen de organisatie.

Teamleden

 • Els Geudens, coördinator
 • Bert Oris, adviseur
 • Joris Van Gool, adviseur
 • Katrijn Raeymaekers, adviseur
 • Thierry Tahon, adviseur
 • Veerle Claes, adviseur
 • Rodger Daems, GIS-consulent

Missie

Strategie & Beleid ondersteunt het bestuur en de organisatie in alle beleidsfasen: beleidsbepaling, beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Daarnaast fungeert het team als drijvende kracht om het strategisch denken en werken in het DNA van de organisatie te verankeren.

Werkterrein

1. Strategie

 • meerjarenplan + projectenplan opmaken, bewaken, evalueren
 • projectmatig werken inbedden in de organisatie
 • strategische en organisatiebrede projecten coördineren
 • fondsenwerving initiëren, ondersteunen en coördineren
 • strategische keuzes en strategische projecten intern en extern communiceren

2. Informatie

 • vernieuwing en tendensen monitoren op basis van cijfers
 • informatie definiëren, verzamelen, ontsluiten en analyseren
 • klanten ondersteunen in het formuleren van adviezen op basis van analyse en conclusie
 • centrale ontsluiting van informatie organiseren en coördineren

3. Organisatie

 • organisatiebeheersing
 • organisatieontwikkeling

4. Netwerking

 • rolverdeling en de relatie tussen college, managementteam en middenkader expliciteren en bevorderen
 • interne en externe samenwerking promoten, stimuleren en ondersteunen
 • AGB en verzelfstandigde entiteiten opvolgen
 • netwerk van samenwerkingsverbanden in kaart brengen
 • optimalisatie van ons netwerk bewaken in het kader van de strategische focus van onze organisatie
 • initiatieven die ons als centrumstad en stad binnen de regio op de kaart zetten bevorderen
 • participatiebeleid uitwerken en de implementatie ervan in de organisatie uitdragen, begeleiden en coördineren

Meer weten?

Een uitgebreide beschrijving van de werkdomeinen, een beschrijving van de takenpakketten van de teamleden en de manier waarop Strategie & Beleid de samenwerking met klanten invult, staan beschreven in de opdrachtsverklaring van het team.