Stress op de werkvloer

Iedereen heeft wel eens last van stress op het werk. In veel gevallen hoeft dat ook geen probleem te zijn. Soms kan het ons zelfs helpen om beter het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden.

Als die werkdruk echter blijft duren of als je te vaak over je grens gaat en je hebt niet de middelen om de druk weg te nemen, wordt die stress ongezond. Stress kan dan een grote invloed hebben op je psychische en/of lichamelijke gezondheid.

Hier vind je een introductie over stress en de impact van stress op de werkvloer. Er wordt ingegaan op de oorzaken en gevolgen en hoe ermee om te gaan.

Je kan zelf, door kleine stappen, al proberen je veerkracht te verhogen, bijvoorbeeld aan de hand van de tien stappen van Fit in je Hoofd.