Vakbibliotheek

Wat?

  • Elke dienst koopt apart vakliteratuur en tijdschriften aan in functie van de behoeften op de dienst.
  • Het beheer en de ontsluiting van vakliteratuur gebeurt door de bibliotheek, om dubbele aankopen te vermijden en de vakliteratuur optimaal te benutten
  • Je kan eenvoudig nakijken welke vakliteratuur beschikbaar is.
  • De medewerkers van de bibliotheek kunnen je helpen bij het zoeken naar informatie.
  • Er is een ruim aanbod: boeken, tijdschriften en tijdschriftartikels, (online) kranten, persmappen en losbladige werken …
  • Wil je een item lenen? Vul dan het aanvraagformulier in.
  • Materialen die niet in de eigen stedelijke vakbibliotheek beschikbaar zijn kunnen in een andere bibliotheek worden aangevraagd.

Aankoopprocedure?

  • Elke medewerker kan aankoopvoorstellen doen via het aanvraagformulier.
  • Na goedkeuring door de dienstverantwoordelijke en indien er geld beschikbaar is, wordt de aanvraag op het daarvoor bestemde formulier naar de bibliotheek gestuurd.
  • Het werk wordt besteld, opgenomen in de catalogus van de vakbibliotheek, kastklaar gemaakt en aan de aanvrager bezorgd. Vanaf dan is het beschikbaar voor alle medewerkers.

Verdere vragen?

Met verdere vragen kan je terecht bij Paul Wouters, adviseur informatiemanagement, 014 44 33 11, paul.wouters@turnhout.be