Vakbibliotheek

Wat?

  • Elke dienst koopt apart vakliteratuur en tijdschriften aan in functie van de behoeften op de dienst.
  • Het beheer en de ontsluiting van vakliteratuur gebeurt door de bibliotheek, om dubbele aankopen te vermijden en de vakliteratuur optimaal te benutten
  • Je kan eenvoudig nakijken welke vakliteratuur beschikbaar is.
  • De medewerkers van de bibliotheek kunnen je helpen bij het zoeken naar informatie.
  • Er is een ruim aanbod: boeken, tijdschriften en tijdschriftartikels, (online) kranten, persmappen en losbladige werken …
  • Wil je een item lenen? Vul dan het aanvraagformulier in.
  • Materialen die niet in de eigen stedelijke vakbibliotheek beschikbaar zijn kunnen in een andere bibliotheek worden aangevraagd.

Aankoopprocedure?

  • Elke medewerker kan aankoopvoorstellen doen via het aanvraagformulier.
  • Na goedkeuring door de dienstverantwoordelijke en indien er geld beschikbaar is, wordt de aanvraag op het daarvoor bestemde formulier naar de bibliotheek gestuurd.
  • Het werk wordt besteld, opgenomen in de catalogus van de vakbibliotheek, kastklaar gemaakt en aan de aanvrager bezorgd. Vanaf dan is het beschikbaar voor alle medewerkers.