Vast en glijdend uurrooster

Wat?

Onze werktijdenregeling wordt vastgesteld in een reglement dat is opgenomen in het arbeidsreglement.

De meeste medewerkers werken in een flexibel uurrooster. Het glijdend uurrooster bepaalt de dagen en uren waarop er gewerkt kan worden. De start- en eindtijden liggen niet vast, maar moeten binnen bepaalde grenzen vallen.

Uurrooster

  • Voltijds werk je 38 uur per week.
  • De prestaties worden geleverd van maandag tot vrijdag tussen 6 uur en 22 uur.
  • De aan- en afwezigheid wordt besproken met de leidinggevende. Hij/zij is verantwoordelijk voor de dienstverlening van het team.
  • Per dagdeel wordt er minstens 2 uren en ten hoogste 6 uren doorlopend gewerkt, daarna is een pauze van minstens 30 minuten verplicht.
  • Het uurrooster van elke medewerker ligt vast in de functiekaart en kan in onderling overleg gewijzigd worden.
  • Structurele prestaties buiten de grenzen worden opgenomen in de functiekaart.
  • Vakantie en overuren worden opgenomen per halve of hele dag.
  • De saldi van glijdende werktijd worden begrensd na elke periode van 4 maanden (30 april, 31 augustus en 31 december). De grenzen zijn -8 uren en +25 uren. Bij een tekort onder -8 uren wordt het saldo bijgewerkt met overuren of vakantieuren.