Vertrouwenspersonen

Alle medewerkers van Stad en OCMW Turnhout kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen.

Wanneer?

 • De vertrouwenspersonen zijn er om je bij te staan bij moeilijkheden op de werkvloer. 
  Je kan beroep doen op een vertrouwenspersoon als je ervaart wat men psychosociale risico’s noemt (pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag op het werk, conflicten, ongezonde stress of burn-out).

Wat?

 • Je kunt in alle vertrouwen en discretie terecht bij één van de vertrouwenspersonen. Ze zullen niets ondernemen zonder jouw toestemming.
 • Wat kan een vertrouwenspersoon voor jou betekenen? Een vertrouwenspersoon:
  • luistert naar je verhaal
  • komt op een neutrale manier tussenbeide bij problemen, met oog voor de belangen van alle betrokkenen
  • kan de wetgeving en interne procedures toelichten
  • geeft je informatie en advies
  • denkt mee na over mogelijke oplossingen voor je probleem
  • helpt je moeilijke gesprekken voor te bereiden
  • kan bemiddelen bij conflicten
  • kan je doorverwijzen naar andere hulpverleners die je nog beter kunnen helpen
  • helpt je een oplossing te vinden voor een conflict of een moeilijke werksituatie, maar lost deze nooit op in jouw plaats. Je blijft met andere woorden zelf verantwoordelijk voor je eigen welbevinden op het werk.

Wie?

Het team van vertrouwenspersonen bestaat uit zeven medewerkers. Wie van hen je in vertrouwen neemt, kan je vrij kiezen en is met andere woorden niet organisatiegebonden.

Binnen Stad Turnhout zijn er vier vertrouwenspersonen. 

Bij OCMW Turnhout zijn er drie vertrouwenspersonen.