Presentatie 'Welkom in Turnhout'

De presentatie ‘Welkom in Turnhout’ wil een algemeen beeld schetsen van onze stad en onze organisatie.

Een eenvormige presentatie, omdat we allemaal hetzelfde beeld van onze stad en onze organisatie willen uitdragen, en dit in een uniforme lay-out.

Je bent vrij om deze powerpoint verder aan te vullen met projectgebonden dia’s, maar steeds in de vastgelegde vormgeving.

Ze wordt regelmatig geactualiseerd, zodat je steeds het recentste (cijfer)materiaal voorhanden hebt.

Er zijn twee versies beschikbaar: