Wat is Workfit?

Stad en OCMW Turnhout gaan samen voor Workfit.

Met dit project willen we je informeren over het belang van bewegen, de risico’s binnen je job op het vlak van gezondheid en de acties die we ondernemen om jou te ondersteunen om meer te bewegen (tijdens en na het werk).

We richten ons op alle collega’s: van medewerkers die niet bewegen tot medewerkers die na het werk al regelmatig sporten. De acties binnen het project zijn afgestemd op de verschillende niveaus.

Workfit richt zich op vier pijlers:

  • Sensibiliseren

We startten dit project op vanuit een bepaalde probleemstelling. Van daaruit zetten we acties op. Het is belangrijk om de probleemstelling (gezondheidsrisico's voor medewerkers) en het thema blijvend onder de aandacht te brengen.

  • Milieu- en bewegingsgezind woon- en werkverkeer

Het project heeft aandacht voor het milieu- en bewegingsgezind woon- en werkverkeer. Er volgen gerichte acties om sterker in te zetten op dit thema en medewerkers te blijven stimuleren hetzelfde te doen.

  • Bewegen tijdens het werk

De reden waarom we 'Workfit' oprichtten is deels gebaseerd op te weinig bewegen gedurende de werkdag (zie ook titel 'Waarom Workfit?'). Onderzoek toont aan dat heel wat medewerkers te langdurig zitten. Via enkele tips kan dit vermeden worden.

  • Sporten en bewegen na het werk

Naast het 'activeren' tijdens het werk, is het ook belangrijk dat een volwassene 30 minuten matig fysiek actief is of 10 000 stappen zet per dag. Medewerkers kunnen intekenen op een breed beweeg- en sportprogramma, afgestemd op ieders niveau.