Ziektemelding

Als je niet komt werken wegens ziekte, moet je dit tijdig en correct melden aan je werkgever.

Ziektemelding

Vast of variabel uurrooster

Je moet je ziekte melden aan je leidinggevende ten laatste één uur na de aanvang van je dagprestatie.

Glijdende uurrooster

Je moet je ziekte melden aan je leidinggevende ten laatste twee uur na het vroegst mogelijk aanvangsuur van je dagprestatie.

Bijzondere uurregeling

Je moet je ziekte melden aan je leidinggevende vóór de aanvang van je dienstprestaties.

Doktersattest

 • Voor de eerste twee afwezigheden van één kalenderjaar, die minder dan 24 uur duren, moet je geen doktersattest bezorgen.
 • Vanaf de derde afwezigheid (van minder dan 24 uur) binnen dat kalenderjaar moet je voor elke afwezigheid wegens ziekte een doktersattest binnen brengen.
 • Als je langer dan 24 uur afwezig bent wegens ziekte, moet je altijd een doktersattest afleveren. Dit doe je ten laatste de tweede werkdag van je afwezigheid. Het attest moet ten laatste bij de aanvang van de derde werkdag van je afwezigheid bij je leidinggevende toekomen.
 • Als je doktersattest te laat toekomt, kan je je recht op gewaarborgd loon verliezen voor de ziektedagen vóór je doktersattest arriveert of wordt verzonden.

Gewaarborgd loon?

Er bestaat op dit vlak een duidelijk onderscheid tussen vastbenoemde en contractuele medewerkers:

Vastbenoemd

 • Per jaar dienst bouw je een ziektekrediet op van 21 dagen. Zo lang deze ziektedagen niet uitgeput zijn, wordt je loon tijdens je afwezigheid gewoon verder betaald.
 • Als de dagen op zijn, krijg je nog wachtgeld (60% van je laatste loon) uitbetaald.
 • Dit wachtgeld wordt uitbetaald in afwachting van een onderzoek door Medex. Deze dienst kan je eventueel lichamelijk ongeschikt verklaren om nog verder te werken en dan word je definitief op rust gesteld.

Contractueel

 • In het begin van je ziekteperiode ontvang je een gewaarborgd loon. Arbeiders krijgen gedurende de eerste veertien dagen hun normale loon. Voor bedienden is dit dertig dagen.
 • Na deze periode, val je terug op een ziektevergoeding van de mutualiteit. Vergeet dus zeker niet je ziekte aan te geven bij de mutualiteit. Als arbeider doe je dit best binnen de veertien kalenderdagen na aanvang van de ziekte. Als bediende heb je hiervoor iets meer tijd, tot uiterlijk de achtentwintigste kalenderdag na aanvang van de ziekte. Toch wacht je hiermee best niet te lang.

Terug komen werken?

 • Als je gedurende een langere periode afwezig bent geweest, kan je op eigen vraag of op vraag van de werkgever op consultatie gaan bij de arbeidsgeneesheer, dr. Patrick Claes van Idewe.
 • Na een afwezigheid van meer dan één maand, kan je het werk deeltijds terug hervatten. Hiervoor heb je wel een attest nodig van je behandelend geneesheer en de arbeidsgeneesheer van Idewe.
 • Bij contractuelen moet ook de geneesheer van de mutualiteit zijn gunstig advies verlenen.
 • Als je een deeltijdse werkhervatting overweegt, neem je nog tijdens je afwezigheid contact op met Personeelspunt. De deeltijdse werkhervatting kan namelijk enkel als deze onmiddellijk aansluit op je afwezigheid.

Verdere vragen?

 • Meer informatie vind je in het reglement voor afwezigheden wegens ziekte, dat opgenomen is in het arbeidsreglement.