Beleidsrapporten

Meerjarenplan

In het meerjarenplan geeft het bestuur zijn belangrijkste prioritaire keuzes voor de legislatuur weer. De principes van het bestuursakkoord werden verwerkt naar doelstellingen en actieplannen en ook financieel vertaald. Het (aangepaste) meerjarenplan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 december 2017.

Budget 2018

Het budget 2018 is een concretisering van het meerjarenplan. In het budget wordt zowel inhoudelijk als financieel ingegaan op de acties die het stadsbestuur in dat jaar plant. Om rechtsgeldig te zijn moet het budget passen in het meerjarenplan. Het budget 2018 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2017.