Persberichten - richtlijnen

Op 7 mei 2013 legde het college van burgemeester en schepenen richtlijnen en afspraken vast rond communicatie met de pers. Communicatie krijgt in de perscommunicatie een centrale en regisserende rol voor alle diensten.

De richtlijnen zijn van toepassing op alle stadsdiensten, maar ook voor verschillende vzw's en (ondernemingen verbonden aan) het AGB. Belangrijkste afspraak is dat alle perscommunicatie op voorhand wordt afgetoetst met Communicatie. Alleen deze dienst verstuurt nog persberichten en -uitnodigingen na controle door het college van burgemeester en schepenen.

Het schema hieronder vat de richtlijnen kort samen. Uitgebreide info vind je in het document 'Persberichten - richtlijnen'.

De uitgestuurde persberichten verzamelen we in het persarchief.