Vakbondsoverleg

Wat?

Voor het sociaal overleg zijn er twee vergaderingen:

Het bijzonder onderhandelingscomité (BOC)

  • Hier onderhandelt de afvaardiging van de overheid met de vakbonden over rechtspositieregeling en andere reglementen.
  • Over deze punten worden protocollen afgesloten.
  • Voor het onderwijspersoneel is er een afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité (ABOC).

Het hoog overlegcomité (HOC)

  • In deze vergadering gaat het over personeelswelzijn, arbeidsveiligheid,…
  • De meeste van deze thema’s zijn doorverwezen naar een subvergadering van het HOC, met name het comité voor bescherming op het werk (CPBW).

Wanneer?

  • In praktijk vinden BOC en HOC op dezelfde dag plaats, na elkaar, telkens de derde donderdag van de pare maanden (behalve augustus) in de namiddag.
  • Het ABOC en het CPBW vinden op aparte momenten plaats.

Verslagen

De verslagen van BOC en HOC worden – na goedkeuring van alle partijen – op deze pagina geplaatst.