Arbeidsongevallen

Wat te doen bij een arbeidsongeval?

1. Ben je slachtoffer van een arbeidsongeval of van een ongeval op weg van en naar het werk? Breng dan onmiddellijk je directe leidinggevende op de hoogte. Ook wanneer het arbeidsgeval geen arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft.

2. De directe leidinggevende brengt Personeel & Organisatie op de hoogte. Contactpersoon: Mie Caers
                         mie.caers@turnhout.be
                         014 44 33 81 of intern 154

3. Vul het document aangifte van arbeidsongeval onmiddellijk en nauwkeurig in en bezorg het zo snel mogelijk aan Personeel & Organisatie. Laat dat eventueel door je leidinggevende doen.

4. Laat het geneeskundig getuigschrift model B invullen door de huisarts of het ziekenhuis. Bezorg het ingevulde geneeskundig getuigschrift model B samen met een kleefbiefje van het ziekenfonds zo snel mogelijk na het ongeval aan Personeel & Organisatie.