CPBW

Wat?

 • Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) is een overlegorgaan dat waakt over de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers.
 • Het CPBW probeert veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico’s op te sporen en stimuleert de preventie ervan.
 • Het CPBW adviseert over
  • de uitvoering van het Globaal Preventieplan en het Jaarlijks Actieplan rond Veiligheid en Welzijn;
  • de keuze, de aankoop en het onderhoud van beschermingsmiddelen.
 • Het CPBW waakt over
  • de toepassing van de wetten en reglementering rond preventie op het werk;
  • de uitvoering van het Globaal Preventieplan en het Jaarlijks Actieplan rond Veiligheid en Welzijn;
  • de werkzaamheden van de interne (IOK) en externe dienst (Idewe) voor Preventie;
 • Het CPBW stelt de vertrouwenspersonen aan.

Wie?

 • Het CPBW bestaat uit de interne preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer, de vakbondsafgevaardigden en een afvaardiging van de werkgever, in de vorm van een HR-medewerker.
 • Personeelspunt beheert het secretariaat van het CPBW.

Wanneer?

Het CPBW komt maandelijks samen op de vierde dinsdag van de maand (uitgezonderd tijdens de maanden juli en augustus).

Verslagen?

Onderaan deze pagina vind je steeds de verslagen van de voorbije vergaderingen.